Про словник

ЛЕСЯ СТАВИЦЬКА

Короткий словник жарґонної лексики української мови

У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень.

За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жарґоновживання кінця XX — початку XXI ст.

Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видавництв, перекладачі, соціологи.

Рецензенти:
член-кореспондент НАН України Іван Вихованець,
кандидат філологічних наук Віра Білоноженко

Видання побачило світ завдяки фінансовій підтримці Українського наукового інституту Гарвардського університету


ISBN 966-7679-31-4

© Леся Ставицька, 2003
© Видавництво «Критика»

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License