Список скорочень

Список скорочень
абрев. — абревіятура
авто — з мови автомобілістів
амер. — американський
англ. — англійський, з англійської мови
арм. — з армійського жарґону
безос.-пред. — безособово-предикативний
бізн. — з мови бізнесменів
бурс.-сем. — бурсацько-семінарське (арґо)
викл. — з мови викладачів
військ. — з мови військових
(курс.) — з мови курсантів військових училищ
вульґ. — вульґарне
гірн. — з мови гірників
гом. — з мови гомосексуалістів
гопн. — з мови гопників
давньоєвр. — давньоєврейський; з давньоєврейської мови
деабрев. — деабревіяція
діял. — діялектне слово
дієпр. пас. мин. — пасивний дієприкметник минулого часу
док. — доконаний вид
евфем. — евфемізм
ж. — жіночий рід
жарт. — жаргонне слово; фразеологізм
жрм — жаргонізована розмовна мова
жарт. — жартівливе
жарт.-ірон. — жартівливо-іронічне
журн. — змови журналістів
займ. — займенник
заст. — застаріле
зах. — поширене в західних реґіонах України
згруб. — згрубіле слово або вислів
згруб.-презирл. — згрубіло-презирливе
зменш. — зменшене
зменш.-пестл. — зменшено-пестливе
зневажл. — зневажливе
ім. — іменник
інд.-торг. — з мови торгівців-індивідуалів
інтел. — з мови інтеліґенції
ірон. — іронічне
ірон.-зневажл. — іронічно-зневажливе
ісп. — іспанський, з іспанської мови
італ. — італійський, з італійської мови
карт. — з мови картярів
ком. — з мови представників комерційних структур
комп. — з мови програмістів та користувачів персональних комп’ютерів
крим. — із жарґону кримінальних злочинців
лайл. — лайливе
літер. — літературний
метафор. — метафоричний
міл. — з мови працівників міліції
мн. — множина
мол. — із загальномолодіжного жарґону
морськ. — з мови моряків
муз. — з мови музикантів
нарк. — з мови наркоманів
наук. — з мови наукових працівників
невідм. — невідмінюване
недок. — недоконаний вид
несхвалън. — несхвальне
нім. — німецький, з німецької мови
новогрецьк. — новогрецька мова, з новогрецької мови
пестл. — пестливе
письм. — з мови письменників, літераторів
пласт. — з мови пластунів (скаутів)
пов. — з мови повій
пол. — політичний жарґон
португ. — португальський, з португальської мови
польськ. — польський, з польської мови
презирл. — презирливий
прикм. — прикметник
присл. — прислівник
присудк. — присудкове слово
розм. — розмовний
рос. — російський, з російської мови
рум. — румунський, з румунської мови
с. — середній рід
син. — синонім
сист. — з мови хіпі
спорт. — з мови спортсменів та спортивних фанів
(футб.) — футбол
студ. — з мови студентів
схвальн. — схвальне
тат. — татарський
токс. — з мови токсикоманів
торг. — з мови працівників торгівлі
тюр. — тюремна лексика
тюрк. — тюркські мови, з тюркських мов
у порівн. — у порівнянні
угор. — угорський, з угорської мови
укр. — український
франц. — французький, з французької мови
ч. — чоловічий рід
циган. — циганський, з циганської мови
шк. — з мови школярів

Умовні позначення:
// відтінок значення
■ етимологічна довідка
♦ стійкі словосполучення (фразеологізми)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License